SESSIONS DE MINDFULNESS PER A NENS I ADOLESCENTS

Per entendre el valor dels programes, ajuda veure la definició de mindfulness i dades sobre la demostració científica de que és una eina de prevenció i millora en molts aspectes de la salut, tant mental com física.

“Mindfulness és estar present d'una manera particular, amb intenció, moment a moment i sense jutjar.” 

Dr. Jon Kabat-Zinn, 1980

Mindfulness és una forma particular de parar atenció. Es basa a observar amb atenció plena, interès, curiositat i acceptació un estímul o experiència que se’ns presenti, en comptes de jutjar-lo i reaccionar de forma impulsiva davant del mateix. El Mindfulness ens proveu de l’espai necessari per passar de les reaccions impulsives a respostes conscients que inclouen regulació emocional, empatia i benestar físic i emocional. Es tracta d'evitar que la ment divagui, d'evitar el caos de pensaments o imatges que omplen la ment i no tenen res a veure amb el que estem fent en aquest moment precís.

El Mindfulness ha influenciat la medicina, la psicologia, el món de l'empresa i últimament l’educació. Jon Kabat-Zinn és el referent mundial del Mindfulness, ja que el va introduir dins la seva pràctica com a metge ja fa més de 30 anys, fundant la Clínica de Reducció d’Estrès en el Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts.
 
El Dr. Kabat-Zinn introduïa als seus pacients en la pràctica del Mindfulness per ajudar a alleugerir els símptomes associats a problemes de dolor crònic i estrès. Ell va dissenyar el programa MBSR, famós mundialment.

BENEFICIS

 • Augment del nivell de capacitat d’atenció i concentració (la capacitat de focalitzar en alguna cosa concreta).
 • Autoregulació de les emocions. Ser capaç d’observar el què passa, regular-ho i prendre decisions o donar respostes hàbils a la situació. 
 • Si hi ha autoregulació, hi ha millora del control de la impulsivitat.
 • Augment de la sensació de calma interna.
 • Augment de la capacitat empàtica i la comprensió dels altres, promovent conductes pro socials, de compassió, cooperació i acceptació

Algunes situacions en les quals el Mindfulness pot ajudar als nens i joves a desenvolupar-se d’una forma més conscient i hàbil, a part de l'escola:

 • Exàmens

 • Parlar en públic

 • Esports

 • Música

 • Interacció amb companys

 • Vida familiar

El Mindfulness té una base científica avalada per estudis que demostren la seva eficàcia. 

El Mindfulness per nens s'introdueix en petits grups, sent l'escenari típic la mateixa escola, amb els companys de curs. Els nens, en treballar en grup, aprenen a compartir les seves experiències i aprenen de les experiències dels altres, posant en pràctica la seva capacitat d'escolta i comprensió de les situacions que altres nens plantegen (base pel desenvolupament de l'empatia).

PROGRAMES

Currículum escolar

Introducció a nens i adolescents en la pràctica del Mindfulness a l'escola. Es fa servir llenguatge apropiat segons el nivell evolutiu de l’alumne per explicar els conceptes bàsics i les pràctiques de Mindfulness. Els joves i nens que han passat pel curs han demostrat un augment en atenció, autocura, participació a classe i empatia.

STEP: Student and Teacher Education Program

En el programa STEP es treballa el Mindfulness englobant a l’educador/a i a l’alumna/e per a aconseguir de forma més eficaç que el Mindfulness es transformi en una pauta cognitiva i una actitud personal envers els altres i el món. Per aconseguir això, Mindful Barcelona considera que és necessari un entrenament sostingut en el temps que només es pot aconseguir amb la “complicitat” de l’educador/a i la seva comprensió dels beneficis del Mindfulness des de l'experiència pròpia.

 

Mindfulness KIDS Barcelona

En l'àmbit escolar, Mindful Barcelona pretén dotar al personal docent de capacitació personal i professional per aplicar el Mindfulness a les aules. L'objectiu és  aportar eines que els facin autosuficients per ensenyar als nens i adolescents l'habilitat de l'atenció plena. D'aquesta forma poder ajudar als alumnes a millorar l'atenció, la participació a classe, l'empatia i la resiliència, millorant, així, el seu ben estar en general i la capacitat de tenir cura d'ells mateixos.

ESCOLES

Escola Garbí Pere Vergés (Badalona)

Escola Mercè Rodoreda (Barcelona)